Tuis

Boodskap van ons hoof

Hoof: Mnr. Dawie Kleynhans
Mnr. Dawie Kleynhans

 

Hierdie bladsye is ‘n sinoptiese toonvenster van die skool se aktiwiteite en ek glo dat dit die leser duidelik onder die indruk sal bring van die skool se WAARDES.

It is my sincere wish that the reader will read beyond  the colourful character of our school and its activities, in order to see the underlying VALUES of this institution.

“Affies is ‘n Christenskool wat staan vir respek, dissipline en uitsonderlike gees. Ons dink aan gevolge en daarom tree ons met wysheid op.”

“Affies is a Christian school which stands for respect, discipline and awesome spirit. We think about consequences and therefore we act with wisdom.”

We are proud of our successes because we know what effort it took to achieve them. Our learners know and understand that their best efforts might not always be good enough to be the best in the world, but it remains their best effort and therefore they are commended. Ultimately Affies is not interested in being the best IN the world, but rather in being the best FOR the world.

Affies Visie en Missie Stellings

Affies Trust

Affies Trust Jaarverslag 2015